Begraven of cremeren?

De keuze voor begraven of cremeren wordt vaak bepaald door emotionele of levensbeschouwelijke overwegingen. Ook familietradities spelen vaak een rol. Het is een persoonlijke keuze en als u deze vooraf aan uw partner of familieleden kenbaar maakt, is dat prettig voor de nabestaanden bij een plotseling overlijden. In Nederland wordt ongeveer de helft van de overledenen begraven.

Begraven

Bij begraven wordt de overledene op een begraafplaats aan de aarde toevertrouwd. Een graf kan voor 20 jaar gekocht worden. Daarnaast bieden begraafplaatsen ook andere mogelijkheden. De laatste jaren worden op grotere begraafplaatsen steeds meer hofjes aangelegd, waar men in alle rust kan zitten.Veel begraafplaatsen hebben bovendien de mogelijkheid om een graf van te voren te reserveren. Als er na verloop van tijd enige veranderingen zijn rond het graf, worden de nabestaanden door de beheerder tijdig geïnformeerd (bijv. een melding over eventuele verlenging van het grafrecht of van ruiming van het graf).

Cremeren

Cremeren gebeurt in de meeste gevallen direct na de uitvaartplechtigheid. De familie mag er bij aanwezig zijn als de kist in de oven gaat. Dit kan een rol spelen in de rouwverwerking. De verbranding duurt ongeveer anderhalf uur.

De as wordt opgevangen en in een urn bewaard. Na 30 dagen wordt deze overhandigd aan de familie. Er zijn verschillende mogelijkheden om met de as om te gaan. De as kan bewaard worden in een speciaal ontworpen urn. Bijna alle begraafplaatsen beschikken over speciale urnmuren en graven. Hierin wordt de urn bijgezet. Ook kan de urn bijgezet worden in het graf van een reeds begraven familielid, vriend of vriendin.Daarnaast is het mogelijk de as uit te strooien op een voor de overledene of nabestaanden belangrijke plek.Om tot een goede keuze te komen, kan een bezoek gebracht worden aan een crematorium of een begraafplaats. De beheerder zal u graag vertellen over wat de mogelijkheden zijn.

Van Maaren Uitvaartzorg kan u hierbij begeleiden en informeren.