Uitvaartverzekering

Hebt u een uitvaartverzekering? U kunt altijd bij Van Maaren Uitvaartzorg terecht. Een naturaverzekering levert diensten in ruil voor de betaalde premie. U bent echter niet verplicht om de begrafenis of crematie door de uitvaartverzorger van de verzekeringsmaatschappij te laten verzorgen.

De verzekeraar geeft dan aan welk bedrag uitgekeerd wordt in geval van overlijden. Vaak wordt een percentage van de naturaverzekering uitgekeerd (bijv. 75%). Men kan dan vervolgens zelf berekenen of dit bedrag bij een andere uitvaartverzorger toereikend is of dat eventueel dient te worden bijbetaald. Bij een kapitaal- of sommenverzekering is de verzekerde vrij om zelf een uitvaartondernemer te kiezen.

Belangrijk: geef bij melding van overlijden bij de verzekeraar duidelijk aan dat de uitvaart door Van Maaren Uitvaartzorg begeleid wordt.